Przebudowa części budynku Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „Równica”