Budowa dwukomorowego zbiornika wody czystej w Skoczowie