Sieci wodno-kanalizacyjne i cieplne

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z budową sieci cieplnych i wodno-kanalizacyjnych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

 • budujemy sieci i przyłącza wodociągowe
 • wykonujemy podłączenia budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • z rur stalowych i tworzyw sztucznych budujemy sieci ciepłownicze

Ważniejsze realizacje z ostatnich lat:

 • wykonanie kanalizacji w gminie Jastrzębie Zdrój (2007-2010 r.)
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina (2010-2011 r.)
 • przebudowa sieci wodociągowej, stalowej wraz z przyłączami w Skoczowie (2011 r.)
 • Przebudowa sieci wodociągowej w śródmieściu miasta Cieszyn (2013 r.)
 • przebudowa wodociągu wraz z podłączeniami do budynków mieszkalnych w Chybiu (2007 – 2009 r.)
 • przebudowa wodociągu wraz z podłączeniami do budynków mieszkalnych w Zbytkowie (2011 r.)
 • budowa i wymiana sieci wodociągowych na terenie powiatu cieszyńskiego, zgodnie ze zleceniem przedsiębiorstwa wodociągowego oraz gmin cieszyńskich.
 • budowa i wymiana sieci cieplnych na terenie miasta Cieszyn
 • budowa sieci cieplnych na terenie Bielska-Białej oraz rewitalizacja bielskiej Starówki