Aktualni nabidka (CZ)

Bytová výstavba

Nabízíme komplexní služby ve stavebnictví, jako jsou rekonstrukce, přestavby, stavby „na klíč“. Zajišťujeme odborné služby, technické poradenství a zkušený, spolehlivý stavební tým, který se angažovaně staví ke stavěným úkolům. Práce realizujeme v souladu s moderními a ověřenými technologiemi, od zemních prací přes hrubou stavbu, výstavbu sítí v celém rozsahu, fasády, ukončovací práce, až po úpravy terénní infrastruktury.

 

Stavby a technologické rozvody

V rámci naší čin

Realizujeme zakázky spojené s:

modernizací vodovodních stanic a čističek vody
modernizací čerpacích stanic vody
modernizací vodovodních potrubí  výstavbou a modernizací filtračních komor
výstavbou nádrží na čistou vodu
přestavbou stávajících hlubinných studen

nosti se zabýváme také přístavbou, modernizací a výstavbou staveb a provedením technologických rozvodů.

Rozvody provádíme dle požadavků, v různých technologiích, např. z umělé hmoty nebo nerezové oceli.

 

Zdravotnické objekty:

Výstavba zdravotnických objektů zahrnuje velký rámec naší činnosti. Tyto zakázky představují mnohem složitější a komplikovanější proces než v případě tradičního stavebnictví. Bohaté zkušenosti v této oblasti nám umožňují plnit nejnáročnější úkoly a dodržovat sjednané lhůty. Realizovali jsme několik velkých zakázek pro „Polsko-americké kardio kliniky”, zahrnující oddělení specializované na nemoci srdce. Nejprestižnějším úspěchem v rámci těchto zakázek byla výstavba unikátního moderního kardiochirurgického hybridního sálu v Centru pro výzkum a rozvoj Polsko-amerických kardio klinik v Bielsku-Białé.

 

Naše realizace v rámci zdravotnických zařízení:

Zakázky pro „Polsko-americké kardio kliniky” Zakázky pro lázně „Ustroń” S.A.
Vodovodní a kanalizační sítě, teplovodní sítě

stavíme sítě a vodovodní a kanalizační přípojky
nabízíme napojení staveb na vodovodní a kanalizační síť
stavíme tepelné sítě z ocelových trubek a umělé hmoty