Pomoc UE

PRZEDSIĘBIORSTWO GRESAN GRENDOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU, Działanie 2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU pt. „Rozbudowa parku maszynowego umożliwiającego wymianę instalacji podziemnych innowacyjną technologią bezwykopową”.

Celem realizacji projektu jest rozbudowa parku maszynowego oraz usprawnienie dotychczasowej działalności budowlanej by wprowadzić usługę wymiany instalacji podziemnych przy użyciu nowoczesnej technologii bezwykopowej tzw. horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD – Horizontal Directional Drilling).

Wartość projektu: 914 000,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 776 900,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

ue  


 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Budowa obiektu ekspozycyjno – handlowego z elementami domu pasywnego celem rozszerzenia zakresu działalności Przedsiębiorstwa GRESAN Sp. z o.o. S.K”.

Beneficjant: Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o, Spółka Komandytowa
Wartość projektu: 1.461.682,00 PLN
Wartość dofinansowania: 718.860,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ue