Pomoc UE

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Budowa obiektu ekspozycyjno – handlowego z elementami domu pasywnego celem rozszerzenia zakresu działalności Przedsiębiorstwa GRESAN Sp. z o.o. S.K”.

Beneficjant: Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o, Spółka Komandytowa
Wartość projektu: 1.461.682,00 PLN
Wartość dofinansowania: 718.860,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ue