Pomoc UE – maszyny budowlane

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Rozwój Spółki Jawnej GRESAN poprzez zakup nowoczesnych maszyn do robót ziemnych.”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo GRESAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Wartość projektu: 560.956,00 PLN
Wartość dofinansowania: 275.880,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl