III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Aniologii i Elektrokardiologii