Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne im. dr. Wadiusza Kiesza w Starachowicach (2010/2012 – rozbudowa)