I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny i Chirurgi Naczyniowe w Ustroniu (2011 r.)