Modernizacja rurociągu technologicznego zasilającego rozdzielacz na terenie SUW Wisła Czarne (2012 r.)