Modernizacja ujęć wody podziemnej i układu rurociągów przesyłowych SUW Pogórze (2011 r.)