X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji